Eredményeink

Hatályos kollektív szerződés van életben az alábbi szervezeteknél:

 • Borsodvíz Zrt
 • Zemplén Vízmű Kft
 • Heves Megyei Vízművek Zrt. Délborsodi üzemegysége
 • Fresenius Medical Care Dialízis Center Kft
 • Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi, és Gyermekjóléti Intézmény
 • Miskolci Egészségfejlesztési Intézet
 • m. Kereskedelmi és Iparkamara

Pert nyertünk jogerősen a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézettel szemben:

 • az elmaradt jubileumi jutalmak kifizetésének tárgyában az állammal szemben.
 • az elmaradt béren kívüli juttatások kifizetése tárgyában a munkáltatóval szemben.

Az országos védőnői hálózatban elért eredmények:

 • november és 2017. között több kormányrendelet született, amely a finanszírozási rendeletet módosításával kívánta bérkiegészítéshez juttatni az alulfizetett védőnőket. A védőnői munkáltatók többsége helytelenül értelmezte a finanszírozási rendelet változásait.
 • Az ATESZ-nek adott meghatalmazás alapján  közel 100 esetben jártunk el a munkáltatóknál.
 • A munkáltatónak leveleket küldtünk, amelyben a jogszabályok végrehajtására hívtuk fel a figyelmet és kértük az abban foglaltak végrehajtását.
 • Számos esetben személyes konzultációt és tárgyalást folytattunk.
 • A konzultációk kapcsán közel 100 védőnőnek jártunk el egyénileg az ügyében sikeresen.
 • Ebben az időszakban csak az országos védőnői szolgálat munkavállalói érdekében több ezer km-t tettünk meg, sok száz munkaórát fordítottunk az ügyek intézésére. Ehhez még hozzájött sok-sok a munkacsoportban eltöltött idő, a levelek megírására, a béremelés összegének kiszámítására és a személyes egyeztetésekre fordított idő.
 • Az egyeztetések során kb. havi 3,5-4 millió Ft. bérkiegészítést harcoltunk ki védőnőink számára.