Bemutatkozás

Az Autonóm Területi Szakszervezet az egészségügyi, a szociális és a vízi-közmű szolgáltató ágazatban végez érdekképviseleti tevékenységet.

Szervezetünk a BAZ. megyei Vízművek Vállalatnál működő szakszervezet jogutódjaként jött létre 1992-ben, de emellett mára az egészségügyi és a szociális ágazatban dolgozó munkavállalók képviselete adja feladataink jelentős részét.

A rendszerváltás során felerősödött az igény egy olyan munkavállalói érdekképviseleti rendszer kialakítására, amely követni tudja az érdekek tagoltságát, kibírja a gazdasági átszerveződésekből adódó változásokat, és biztosítani tudja, hogy egyetlen munkavállaló se maradjon érdekképviselet nélkül.

A szervezet működési feltételét az alapítók /önállóan nem bejegyzett szervezetek/ úgy határozták meg, hogy a kollektív érdekvédelem, az egyéni jogvita, a konfliktusok kezelése, a gazdasági és pénzügyi tevékenység a területi szakszervezet hatáskörébe kerüljön. Ezzel létrejött egy nyitott, a kis szervezeteket is befogadó, a munkáltatóktól függetlenül működő szakszervezet.

A területi szakszervezet létjogosultságát az eltelt majd’ 30 év igazolja. Tevékenységünket nem a régi szakszervezeti struktúrában működtetjük, hanem a munkáltatók egyenrangú partnereként, hiszen a függőségi viszony egyetlen képviselt szervezet esetén sem áll fenn. A tárgyalások során a munkáltatótól független szakszervezeti képviselő és szakértő tárgyal, mely jelentős előny, hiszen a munkavállaló nincs kitéve a munkáltatóval való közvetlen összetűzésnek egy esetleges érdekütközés során. Felerősödött a munkáltatók és a munkavállalók közötti mediátori szerepünk, mely a konfliktusos kérdések eredményes megoldásához vezet.

Szervezetünk megfelel a munkahelyi szintű munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, jogosítvánnyal rendelkezik kollektív szerződések tárgyalására, megkötésére. A kollektív tárgyalás egy rugalmas döntéshozatali folyamat, amely során a legtipikusabb tárgyalási témák az alábbiak:

  • Bértárgyalás, azon belül a béren kívüli juttatási formák és jóléti kérdések megvitatása.
  • Foglalkoztatási kérdések.
  • Kollektív szerződés megkötése, módosítása.
  • Munka- és egészségvédelem, munkafeltételek biztosítása.
  • Kollektív és egyéni viták egyeztetése.
  • Szakszervezeti működésről szóló megállapodás.
  • Üzemi-, közalkalmazotti tanács, szakszervezet, munkáltató közötti kapcsolatrendszer.

Az egészségügyi ágazaton belül a védőnők és ápolók érdekképviseletét biztosítjuk. Tagjaink zöme közalkalmazottként foglalkoztatott, de a műveseállomásokat működtető nemzetközi cég munkavállalóinak képviseletét is biztosítjuk. Így tapasztalatokkal rendelkezünk nemcsak a közalkalmazottak, hanem a versenyszférában működtetett egészségügyi szolgáltatók munkavállalóinak képviseletére vonatkozóan is.

Az egészségügyi alapellátást nyújtó védőnők képviseletében országosan a legmagasabb szervezettségű szakszervezetként képviseljük a területi és iskolavédőnőket, és az alapellátás egyéb területén dolgozó kollégákat.

A szociális ágazatban dolgozó tagjaink bölcsődei gondozók, szociális munkások, idősellátásban dolgozó gondozónők és egyéb feladatokat ellátó adminisztratív vagy technikai munkakörben foglalkoztatott munkavállalók. Munkaügyi helyzetük, bérük az utóbbi években jelentősen lemaradt más ágazatokéhoz képest, ezért szervezetünk vállalta az ágazati szintű harcot és részt vesz a 2014-ben létrejött szociális ágazati sztrájkbizottság munkájában is.

A vízi-közmű szolgáltató szervezetek tekintetében az utóbbi időben jelentős átalakulás zajlik. Mind a munkabérek, mind a munkakörülmények tekintetében fájdalmas megtorpanás tapasztalható. A küzdelem az általunk képviselt önkormányzati fenntartású szervezeteknél a fennmaradásért zajlik, ezért ebben a helyzetben különösen nagy szükség van a munkavállalói érdekek állandó és minden szinten megjelenő képviseletére.